שיטת הלימוד

משחקי תנועה לילדים

עד 15 דקות מוקדש לחימום דינמי מהנה תוך כדי ביצוע צורות התקדמות ומיומנויות שונות. משחקי תנועה - בחלק זה אנו מקפידים שהמשתתפים ילמדו לשחק נכון וישמרו על כללי המשחק. משך השיעור 45 דקות

אימון ילדים

חלק אמצעי - עד 20 דקות מוקדש ללימוד ותרגול. השיטה בנויה מתרגילים מבוקרים והילדים לומדים לפעול באמצעות חשיבה וסדר פעולות שמיצר תהליך למידה. המשימות מתפתחות ודרגת הקושי עולה, הילדים לומדים כיצד להגיע לביצוע נכון. בקבוצות גילאי 5-7 אנו מלמדים מיומנויות בסיסיות בהתעמלות קרקע.

מסלול אתגרי לילדים

בסיום השיעור עד 20 דקות,מתקיימת פעילות באמצעות מסלולי תנועה אתגריים.המסלולים ניבנים ברמות גובה ,בצורות ובכיוונים משתנים בהתאם ליכולת ולגיל המשתתפים.הילדים מחזקים אזורים הדורשים תשומת לב מיוחדת כגון חגורת הכתפיים ושרירי היציבה. הילדים לומדים להתמודד בגבהים עם שווי משקל ומעברי מכשולים באמצעות הבנה ושליטה באברי הגוף הנחוצים לתנועה.