שיטת הלימוד

שיעורי פרוגרס מלווים על ידי שני מורים לחינוך גופני בכדי ליצר אפשרות של משוב ותיקון לכל משתתף בזמן הפעילות. כל מורי פרוגרס הינם בעלי הכשרה רלוונטית לאופי הפעילות.