חוג ההתעמלות Progress תוכנן לפתח תוצאה של מיומנויות פיזיות וקוגנטיביות במקביל.

החוג מתקיים פעם בשבוע בסביבה שאינה תחרותית אשר מפגישה את הילדים עם אתגרים חדשים המשפרים את יכולותיהם הפיזיות והרגשיות מדי שיעור.

אנו מלמדים את הילדים לשאוף להישגים אישיים ללא צורך להיות הטובים ביותר בקבוצה.