קייטנות קיץ

קייטנת פולג

הצהרת בריאות לחתימת הורים – קייטנת פולג 2020

קייטנת ת”א

הצהרת בריאות לחתימת הורים – קייטנת צייטלין ת”א 2020

 

תשלום בכרטיס אשראי

http://bit.ly/2W6Tttj         עולם המים פולג יום קצר

http://bit.ly/2WaC1Em     עולם המים פולג יום ארוך

http://bit.ly/2W9LLyA      צייטלין ת”א יום קצר

http://bit.ly/2W9L3Bh      צייטלין ת”א יום ארוך