קייטנות קיץ

קייטנת פולג

הצהרת בריאות לחתימת הורים- קייטנת פולג 2019

רישום מקוון לקייטנת פרוגרס פולג 2019

קייטנת ת”א

הצהרת בריאות לחתימת הורים – קייטנת צייטלין ת”א 2019

רישום מקוון קייטנת צייטלין ת”א

קייטנות הרצליה – קאנטרי הרצליה/ מרכז ספורט אפולוניה

הצהרת בריאות לחתימת הורים – קאנטרי הרצליה 2019

הצהרת בריאות לחתימת הורים – מרכז ספורט אפולוניה הרצליה 2019

רישום מקוון קייטנות הרצליה 2019

תשלום בכרטיס אשראי

http://bit.ly/2W9C2IA      קאנטרי הרצליה יום קצר

http://bit.ly/2Wabgj8       קאנטרי הרצליה יום ארוך

http://bit.ly/2W9Wf0N     מרכז אפולוניה יום קצר

http://bit.ly/2Wax2U8      מרכז אפולוניה יום ארוך

http://bit.ly/2W6Tttj         עולם המים פולג יום קצר

http://bit.ly/2WaC1Em     עולם המים פולג יום ארוך

http://bit.ly/2W9LLyA      צייטלין יום קצר

http://bit.ly/2W9L3Bh      צייטלין יום ארוך